ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Λίστα Χειρουργείων Γ.Ν. Κέρκυρας
Ημερομηνία ενημέρωσης
Αναλυτικός Πίνακας

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

25/10/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

24/10/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

22/10/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

11/10/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

04/10/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

30/09/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

27/09/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

20/09/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

16/09/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

06/09/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

02/09/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

30/08/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

29/08/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

23/08/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

09/08/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

09/08/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

08/08/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

02/08/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

31/07/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

22/07/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

19/07/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

12/07/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

08/07/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

05/07/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

28/06/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

25/06/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

21/06/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

14/06/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

14/06/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

07/06/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

31/05/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

27/05/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

24/05/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

17/05/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

14/05/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

10/05/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

19/04/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

19/04/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

15/04/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

12/04/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

05/04/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

01/04/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

29/03/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

22/03/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

18/03/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

15/03/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

13/03/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

08/03/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

01/03/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

22/02/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

18/02/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

18/02/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

08/02/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

04/02/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

01/02/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

25/01/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

23/01/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

18/01/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

11/01/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

04/01/2019

Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

04/01/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

04/01/2019

Προγραμματισμένα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας

04/01/2019

Προγραμματισμένα-Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας 2018

2018

Προγραμματισμένα-Έκτακτα Χειρουργεία Γ.Ν. Κέρκυρας 2017

2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στo τηλέφωνo: 26613 60643