ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια "Αντικατάστασης εικοσι επτά (27) ηλεκτρονικών υπολογιστών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Ψυχιατρικού Τομέα".

01/11/2019 12:30μμ

ΔΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ E. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΑΡ. 56 & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΑΡ. 54 & ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΥ 1 & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
3) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΥ 3 [ΑΝΟΥΤΣΙΑΤΑ] ΙΣΟΓΕΙΟ & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
4) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΝΖΕΛΟΤ 21 (DUSK),
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
CPV 70220000-9

22/10/2019 12:00μμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.305,06€ συμπ. ΦΠΑ

21/10/2019 14:00  

ΔΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ E. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΑΡ. 56 & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΑΡ. 54 & ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΥ 1 & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
3) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΥ 3 [ΑΝΟΥΤΣΙΑΤΑ] ΙΣΟΓΕΙΟ & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
4) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΝΖΕΛΟΤ 21 (DUSK),
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
CPV 70220000-9

22/10/2019 12:00μμ

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 599.599,990€ συμπ. ΦΠΑ

31/10/2019 15:00     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ E. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΑΡ. 94,
2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΑΡ. 94 & ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΥ 3,
3) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΥ 3 [ΑΝΟΥΤΣΙΑΤΑ] ΙΣΟΓΕΙΟ & ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ,
4) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΝΖΕΛΟΤ 21 (DUSK)
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, CPV 70220000-9

22/10/2019 12:00μμ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 22285/23-09-2019 για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.665,18€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (7.024,82€ συμπ. ΦΠΑ)

03/10/2019 11:30πμ

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια τριών τεμαχίων UPS για την προστασία του ψηφιακού μαστογράφου του Νοσ/μείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

23/09/2019 11:00πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

23/09/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ

09/09/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

05/08/2019 14:00  

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρού οξυγόνου και ενοικίαση δεξαμενής CPV 33731110-7 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

29/07/2019 11:00πμ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια εκτυπωτών BARCODE και scanner BARCODE με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

23/07/2019 12:00

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GDPR)

17/07/2019 11:30πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52,079,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

22/07/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ

17/07/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.349,91€ συμπ. ΦΠΑ 24%

08/07/2019 14:00   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 12869/07-06-2019 για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (TURIS) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.425,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (20.367,00€ συμπ. ΦΠΑ)

19/06/2019 11:00πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

18/06/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ

14/06/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.806,45€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (32.000,00€ συμπ. ΦΠΑ)

19/06/2019 14:00  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)

27/05/2019 11:00πμ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

27/05/2019 11:00πμ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια πολυμηχανήματος για το Γ.Ν. Κέρκυρας

24/05/2019 10:30πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)

13/05/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)

08/05/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)

06/05/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

14/05/2019 14:00  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

24/04/2019 11:00πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας , προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.114,30€ συμπ. ΦΠΑ 24%

24/04/2019 12:30

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

06/05/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση σταγονοπαγίδων και κυψελών των πύργων ψύξης και επισκευή και συντήρηση αυτών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

07/05/2019 14:00  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια δεκαέξι (16) τροφοδοτικών PoE (Power over Ethernet) για τα wifi hotspots του ασύρματου δικτύου του Νοσ/μείου

06/05/2019 12:00

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, CPV: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4, προϋπολογισθείσας δαπάνης 386.294,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

03/05/2019 15:00     

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α. (4.354,84€ πλέον ΦΠΑ).

08/04/2019 12:00

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

04/04/2019 14:00

Επαναπροκήρυξη Συλλογής Προσφορών για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #4.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ"

01/04/2019 14:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

08/04/2019 14:00  

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος με Α) αρ. πρωτ. 5577/14-03-2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (Διοισοφάγειος και παιδιατρική) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ», Β) αρ. πρωτ. 5579/14-03-2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (CAD) ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ», του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης Α) 60.885,00€ συμπ. ΦΠΑ, Β) 23.370,00€ συμπ. ΦΠΑ

03/04/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών Α) υποστήριξης (προληπτικής συντήρησης) υλικού πληροφορικής με επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και Β) έκτακτης υποστήριξης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

01/04/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

26/03/2019 14:00  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 54.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (66.960,00€ συμπ. ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

20/03/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.806,45€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (32.000,00€ συμπ. ΦΠΑ)

18/03/2019 14:00  

Συλλογή Προσφορών για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

05/03/2019 10:00πμ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάλυψη των Τ.Ε.Π Παθολογικού, Χειρουργικού και της Διαλογής Ασθενών του Γ.Ν. Κέρκυρας.

19/02/2019 11:30πμ

Συλλογή Προσφορών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #4.000,00€# ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

01/02/2019 10:00πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

05/02/2019 11:00πμ   

Συλλογή Προσφορών για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)» του Γ.Ν. Κέρκυρας

24/01/2019 10:00πμ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

28/01/2019 14:00  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 54.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (66.960,00€ συμπ. ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής)

21/01/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

02/01/2019 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.025,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (69.471,00€ συμπ. ΦΠΑ)

02/01/2019 14:00  

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης - παρακολούθησης - σύνταξης μηνιαίων καταστάσεων του BIFORM των Διαχειρίσεων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.276,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

20/12/2018 10:30μμ

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Λειτουργικού Συστήματος Server: Microsoft Windows Server Standard 2016 με τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

17/12/2018 12:30μμ

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle 12, 64bit (Standard Edition) και Λειτουργικού Συστήματος Server: Microsoft Windows Server Standard 2016 με τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

19/12/2018 11:30πμ

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού για το Αρχείο του Νοσοκομείου με τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

17/12/2018 12:30μμ

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός online τροφοδοτικού αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) των RACKS του Νοσοκομείου με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

13/12/2018 12:30μμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

17/12/2018 14:00  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 3.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.588,00€ συμπ. ΦΠΑ) για ένα (1) έτος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

17/12/2018 14:00  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 54.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (66.960,00€ συμπ. ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής)

18/12/2018 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.025,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 69.471,00€ συμπ. ΦΠΑ)

11/12/2018 11:00πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

28/11/2018 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΣΙΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.728,06€ πλέον Φ.Π.Α. (21.982,80€ συμπ. ΦΠΑ)

29/11/2018 10:00πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

07/11/2018 14:00  

Πρόσκληση για εισαγωγή & παραμονή παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού

22/10/2018 14:00  

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 22/2018 (Αριθμός Συστημικού 63283) «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, CPV: 33115000-9 ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

05/10/2018 15:00    

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών

21/11/2018 14:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

01/10/2018 14:00  

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΚΙΤ μπαταριών για τα UPS ενεργού εξοπλισμού του Νοσοκομείου όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

28/09/2018 12:00μμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΣΙΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.666,66€ πλέον Φ.Π.Α. (33.066,66€ συμπ. ΦΠΑ)

12/09/2018 14:00  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.666,93€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (62.827,00€ συμπ. ΦΠΑ)

10/09/2018 11:00πμ  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, CPV: 33115000-9 ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

05/10/2018 15:00     

Διακήρυξη 23/2018 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου Κέρκυρας, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και των Λοιπών Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφείων, Ξενώνων, Προστατευόμενων Διαμερισμάτων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και χρονική διάρκεια ενός (1) έτους

05/09/2018 12:00μμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

22/08/2018 11:30πμ  

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντικατάστασης δύο online τροφοδοτικών αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS ) των RACKS του Νοσοκομείου όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

07/08/2018 12:00μμ

Διενέργεια συλλογής προσφορών για την προμήθεια μνημών RAM και μπαταριών UPS προσωπικών υπολογιστών του Νοσοκομείου όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

06/08/2018 10:30πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου

08/08/2018 11:30πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το Τμήμα παρατηρητηρίου τιμών & τιμοληψιών - Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς - Υπουργείο Οικονομίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.870,97€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (54.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)

24/07/2018 11:30πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.575,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (54.033,00€ συμπ. ΦΠΑ)

19/07/2018 11:30πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

09/07/2018 14:00  

Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

03/07/2018 11:30πμ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2018» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.400,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

31/05/2018 11:30πμ

Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

24/05/2018 11:30πμ  

Πρόσκληση για εισαγωγή & παραμονή παρακαταθηκών υλικών Νευροχειρουργικού και Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

14/05/2018 14:00μμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση 12 μπλοκ ανεμιστήρων διπλής αναρρόφησης πύργων ψύξης και επισκευή - συντήρηση αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (49.600,00€ συμπ. ΦΠΑ)

07/05/2018 11:30πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΣΙΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)

30/04/2018 11:30πμ  

Διακήρυξη 12/2018 για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

17/04/2018 11:30πμ  

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το Τμήμα παρατηρητηρίου τιμών & τιμοληψιών - Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς - Υπουργείο Οικονομίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.649,19€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (59.085,00€ συμπ. ΦΠΑ)

12/04/2018 11:00πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.867,10€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (63.075,20€ συμπ. ΦΠΑ)

11/04/2018 14:00μμ   

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.024,82€ (δεν απορρέει ΦΠΑ)

03/04/2018 11:30πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το Τμήμα παρατηρητηρίου τιμών & τιμοληψιών - Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς - Υπουργείο Οικονομίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)

29/03/2018 11:00πμ  

Διακήρυξη 07/2018 για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

06/03/2018 11:30πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (61.752,00€ συμπ. ΦΠΑ)

28/02/2018 11:30πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "παροχή Υπηρεσιών Α) υποστήριξης (προληπτικής συντήρησης) υλικού πληροφορικής με επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και Β) έκτακτης υποστήριξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (18.352,00€ συμπ. ΦΠΑ)

14/02/2018 14:00μμ  

Διακήρυξη 04/2018 για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%

25/01/2018 11:30πμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

24/01/2018 14:00μμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% (67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ)

24/01/2018 14:00μμ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (TURIS) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.675,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (23.157,00€ συμπ. ΦΠΑ)

22/01/2018 14:00μμ  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΝΗΜΩΝ RAM ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60641