ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δελτία τύπου
Δελτία τύπου
Εφημερίες
Εφημερίες
Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Διαγωνισμοί Προμήθειες
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος από ελεύθερο εμπόριο
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος από ελεύθερο εμπόριο
Λίστα Χειρουργείου
Λίστα Χειρουργείου
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Ραντεβού Ε.Ι.
Ραντεβού Ε.Ι.
Διαύγεια
Δι@ύγεια


Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Κοντόκαλι Γουβιά Τ.Κ.: 491 00, Κέρκυρα
+30 26613 60400, Fax +30 26610 46106
e-mail: manager@gnkerkyras.gr