ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
για τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου λειτουργεί από τις 09.00πμ έως και τη 01.00μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για το κλείσιμο των ραντεβού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ:

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
για τον Ψηφιακό Μαστογράφο του Νοσοκομείου λειτουργεί από τις 07.00πμ έως και τις 10.00πμ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για το κλείσιμο των ραντεβού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ:

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
για τον Μαγνητικό Τομογράφο του Νοσοκομείου είναι απαραίτητη η προσέλευσή σας στον χώρο του Μαγνητικού Τομογράφου στο Νοσοκομείο ττις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη ή Παρασκευή. Για το κλείσιμο των ραντεβού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ το ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ της εξέτασης.